‘Anatomie en karakter vormen samen een portret’

(Philip Mechanicus)